Talent uit Werkhart, initiatief van wspwerkhart.nl
<< terug naar zoekresultaten

Deel dit talent via

Adviseur P&O/coach

Man, 51 jaar
Referentie: 0697

Ik karakteriseer mezelf als een hardwerkend flexibel persoon waar snel een vertrouwensrelatie mee is op te bouwen. Daarnaast beschik ik over een gezonde dosis humor. Ook ben ik in het bezit van een HBO opleiding Personeel & Arbeid.

Vrijetijdsbesteding:
• Ik bespeel diverse muziekinstrumenten, en ben zanger, bandleider en gitarist in rock band The Whatt.
• Ik beoefen de Japanse verdedigingssport Aikido.

Opleiding

1990 – 1995 Avans Hogeschool Breda, Personeel en Arbeid (Diploma). 1987 – 1990 MDS te Breda (Diploma). 1982 – 1987 Mavo / K.T.S. te Breda (Diploma). Cursussen 2002 Rechtspositie Gemeenten (certificaat). 2000 Sociale wet en regelgeving Artra (certificaat). Ik heb gewerkt met en kennis van de volgende softwarepakketten/ programma’s: • MS Office • PIMS • Wintime, • Groupwise

Competenties

Betrouwbaar, Harde werker, Spontaan, Energiek, Flexibel

Werkervaring:

03/ 2019 – heden
Medewerker ESF (Europese Subsidie Fonds) gemeente Tilburg
Werkzaamheden: Het registreren, controleren en administreren van ESF documenten/dossiers conform daarvoor gestelde richtlijnen en het zorg dragen voor verwerking van deze documenten in de geautomatiseerde systemen.

2015 – 2019
Adviseur P&O/coach
Ondersteuning en advies aan particulieren en MKB t.a.v. personele en administratieve aangelegenheden.

09/2011 – 10/2015
Adviseur P&O / Re-integratie coach (gemeenten) bij Workin te Rijen
Werkzaamheden: Invoeren en uitvoeren van re-integratietrajecten, adviseren van het management, individuele coaching / werving en selectie, recruitment, allround administratieve werkzaamheden, etc.

01/2009 – 2011
P&O adviseur/Trainer re-integratiecoach bij Actron Consultancy (zelfstandig ondernemer)
Werkzaamheden: kortdurende collectieve en individuele opdrachten als trainer en re-integratie adviseur. Opzetten van collectieve sollicitatietrainingen werkzoekenden en individuele coaching / begeleidingstrajecten van werkzoekenden.

10/2007 – 12/2008
Personeelsadviseur bij Gemeente Moerdijk
Werkzaamheden: optreden als sparringpartner en klankbord voor het management, signaleren en analyseren van knelpunten op organisatorisch en personeelsgebied en vertalen in strategisch advies, zorgdragen voor operationele uitvoering van HR processen zoals werving en selectie en het bijdragen aan de ontwikkeling van personeel en organisatiebeleid, coaching van medewerkers.


11/2006 – 10/2007
Personeelsadviseur bij Gemeente Woensdrecht
Werkzaamheden: Optreden als sparringpartner en klankbord voor het management, signaleren en analyseren van knelpunten op organisatorisch en personeelsgebied en vertalen in strategisch advies, zorgdragen voor operationele uitvoering van HR processen zoals werving en selectie en het bijdragen aan de ontwikkeling van personeel en organisatiebeleid, coachen van diverse medewerkers.

05/2001 – 11/2006
P&O Consulent bij Gemeente Son en Breugel
Werkzaamheden: Uitvoeren van rechtspositie en personeelsbeleid, schrijven van beleidsnota’s c.q. voorstellen met betrekking tot sociaal beleid, ondersteunen en adviseren van leidinggevenden en medewerkers bij de inzet en toepassing van HRM-instrumenten, actualiseren van arbeidsvoorwaarden, coördineren van werving en selectieprocedures en voeren van selectiegesprekken, ontwikkelen en uitvoering geven van Arbo- en ziekteverzuimbeleid, ontwikkelen, actualiseren, en toepassen van personele (HRM) instrumenten, zoals beloningsbeleid, functiewaardering, het schrijven van beleidsnota’s c.q. voorstellen met betrekking tot sociaal beleid, ontwikkelen en uitvoering geven aan het reorganisatie traject, ontwikkelen en uitvoeren van het project servicenormen, ambtelijk secretaris en arbo-coördinator.

05/2000 – 2001
Consultant P&O bij Zwart Mul en Spliet Accountants en Belastingadviseurs
Werkzaamheden: meest voorkomende personele werkzaamheden. Zoals uitvoeren van rechtspositie, werving en selectie, adviseren en rapporteren aan management en directie, ziekteverzuim, etc.

04/1997 – 03/2000
Vestigingsmanager Earl Engineering
Werkzaamheden: dagelijkse verantwoordelijkheid over de vestiging en de aansturing van 6 medewerkers, deelname aan het managementoverleg, voeren van sollicitatie en arbeidsvoorwaardelijke gesprekken, opstellen van arbeidsovereenkomsten, verrichten van personeel administratieve werkzaamheden.

09/1995 – 04/1997
Projectcoördinator bij Ericsson Telecom te Rijen
Werkzaamheden: administratieve werkzaamheden.

Beschikbaarheid

Fulltime (36/40 uur)
Wist u dat...

Talent uit Werkhart speciaal opgezet is om werkzoekende talenten uit de regio gratis zichtbaar te maken voor werkgevers en uitzendbureaus in de regio?